წესები და პირობები

აკრძალულია iFrame-ების გამოყენება, არალეგალური სოფტის გამოყენება, ზოგადად, ისეთი სისტემებისა და საშუალებების გამოყენება, რომლებსაც შეუძლიათ, გამოიწვიონ ვიზიტორთა რაოდენობის ხელოვნური მომატება. აკრძალულია მთვლელის კოდის დამონტაჟება ისეთ ვებგვერდებზე, რომლებიც არის პორნოგრაფიული შინაარსის ან/და რომლებიც ემსახურება ძალადობის პროპაგანდას. აკრძალულია ასევე მთვლელის კოდის სკრიპტების შეცვლა ვებმასტერის მიერ.

შენიშვნა: პორნოგრაფიად ითვლება იერარქიულობის პროპაგანდა სექსუალური აქტის ასახვის დროს. ხოლო ის, თუ რას ნიშნავს ტერმინი "იერარქია სექსში," ყოველთვის ძალიან ინდივიდუალურია და გადაწყვეტილებებიც შესაბამისად ინდივიდუალური იქნება.

ძალადობად ითვლება მოძალადის მიმართ დამხობილი თაყვანისცემის პროპაგანდა.

მთვლელის კოდის განთავსება ასევე აკრძალულია ჰაკერული და ექსტრემისტული ხასიათის ვებგვერდებსა თუ ბლოგებზე და ასევე ისეთ ქონთენთში, რომელიც არღვევს საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმებს.

მთვლელის მონაცემების განახლება მოხდება ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

რეიტინგში ყველაზე მაღალ პოზიციაზე იქნება ის საიტი, რომელსაც გააჩნია ყველაზე მეტი უნიკალური ვიზიტორი ბოლო 3 თვის მანძილზე მთვლელის განთავსების დღიდან.

საიტის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს შეცვალოს აღნიშნული წესები და პირობები.

 

 

 

მთავარი

ბიოგრაფია

ნაწარმოებები

დაკავშირება

 

 

შეიძინეთ რომანი "ჭენება" საქართველოს მაღაზიებში

 
 
Copyright © David Chutlashvili. Alle Rechte vorbehalten